Izabela Tałałaj

tel. 22 55 99 957

To popołudniowe spotkania przy kawie i winie, mające na celu promowanie wysokich standardów i profesjonalizmu polskiego marketingu, współpracę branżową, wymianę doświadczeń i kontaktów specjalistów, wzajemną pomoc w rozwoju biznesu poszczególnych członków, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami.

Każde spotkanie ma temat przewodni i specjalnego gościa, którego zadaniem jest przekazanie praktycznych informacji ze swojego zakresu specjalizacji i podzielenie się zdobytymi doświadczeniami. Po zakończeniu części case study następuje wspólna dyskusja uczestników.

Spotkania dedykowane są przedstawicielom firm członkowskich Konfederacji Lewiatan, którzy zajmują się na co dzień marketingiem. Zapraszamy dyrektorów marketingu i ekspertów zewnętrznych. Ta nowa inicjatywa nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami po stronie uczestników. Całość realizowana jest ze składek członkowskich.

Zapraszamy do kontaktu ekspertów firm członkowskich zainteresowanych przeprowadzeniem spotkania dla Konfederatów. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Izabelą Tałałaj, Departament Rozwoju Organizacji (22 55 99 957, italalaj@konfederacjalewiatan.pl).

O czym rozmawiamy na spotkaniach Marketingu po godzinach?