Postulaty Lewiatana w sprawie zatrudniania cudzoziemców z państw trzecich

Konfederacja Lewiatan wystosowała pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z postulatami dotyczącymi zwiększenia atrakcyjności rynku pracy wraz z prośbą o spotkanie, w celu omówienia proponowanych przez Konfederację rekomendacji.

Pobierz pismo >>

Konfederacja Lewiatan, KL/82/36/RL/2019