Pismo dot. pracy zdalnej

Istotnym elementem zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywołanej tym wirusem, było umożliwienie stosowania w szerszym zakresie pracy zdalnej. Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko wobec obowiązujących przepisów.

 

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/321/230/RL/2020