Kodeks postępowania cywilnego - stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec ustawy

W związku z prowadzonymi w Senacie pracami nad ustawą o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 38, 38A, druki sejmowe 45 i 45-A,122)
i skierowaniem ustawy do Komisji Ustawodawczej, Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko wraz z propozycjami konkretnych poprawek do ustawy.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/36/18/AG/2020