Uwagi do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

W nawiązaniu do prac nad projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi w zakresie regulacji dotyczących zatrudnienia.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/276/196/RL/2020