Stanowisko w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej, w załączeniu przesyłam stanowisko Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/475/337/DG/202