Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (UD 172)

W związku z odbywającymi się w Ministerstwie Cyfryzacji konsultacjami projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (UD 172), Konfederacja Lewiatan przedstawiła swojego uwagi do projektu.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/5/3/AM/2019