Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego

W nawiązaniu do zaproszenia Ministerstwa Finansów do konsultacji projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego
i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014 oraz (UE)
nr 909/2014 (DORA), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do projektu.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/15/9/AM/2021