Prawo telekomunikacyjne - stanowisko Lewiatana w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy

Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (nr druku 3116) (dalej: projekt ustawy).

Przedmiotem obecnych konsultacji jest zmodyfikowany projekt zmiany Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsza wersja była konsultowana w kwietniu 2018 roku. Konfederacja Lewiatan przedstawiła wówczas uwagi, które w większości pozostają aktualne w odniesieniu do bieżącego projektu.

Zaproponowane zmiany są kierunkowo zgodne z postulatami płynącymi już od dłuższego czasu z rynku telekomunikacyjnego.

Przydzielenie częstotliwości wycenianych przez rynek telekomunikacyjny na wiele milionów złotych
(a w ostatniej aukcji - nawet miliardów) jest wydarzeniem o tak doniosłym znaczeniu, że musi wymagać rzeczywistego potencjału uczestników i rzetelności ich działań, w tym w odniesieniu do składanych ofert.

Jak wynika z powszechnie dostępnych informacji, na brak dostatecznych zabezpieczeń w tym zakresie wskazywała również Komisja Europejska w postępowaniu prowadzonym od 2016 r.
Z kolei kwestia działań prowadzących do uporządkowania i rearanżacji poszczególnych pasm, a tym samym zwiększenia efektywności wykorzystania widma, staje się coraz bardziej istotna i pilna wobec planów wdrożenia sieci 5G. Zgodnie z przyjętym na poziomie europejskim planem działań pierwsze komercyjne wdrożenie sieci 5G na dużą skalę powinno nastąpić już 2020 r. Podstawowym warunkiem realizacji tego celu jest dostępność odpowiednich zakresów częstotliwości, skoordynowanych międzynarodowo i wolnych od zakłóceń.

Ponadto w aktualnej wersji projektu zaproponowano uprawnienie dla Ministra Cyfryzacji do określenia harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości, co odbieramy przede wszystkim jako dążenie do szybkiego i sprawnego udostępnienia częstotliwości na potrzeby sieci 5G. Jednakże
w miejsce proponowanego harmonogramu lepsze byłoby przyjęcie, na poziomie Rządu, zapowiadanej Strategii 5G dla Polski.

Biorąc powyższe od uwagę popieramy cel proponowanej nowelizacji ustaw i liczymy na szybkie wdrożenie odpowiednich zmian, w tym również w odniesieniu do aktów wykonawczych. Niezależnie od tego chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka spraw szczegółowych.


Aby zapoznać się z uwagami szczegółowymi, pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/22/8/AM/2019