Odnawialne źródła energii - dodatkowe uzasadnienia uwag Rady OZE do projektu ustawy

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan przedstawiła dodatkowe uzasadnienia swoich uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UD477).

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/103/46/424/DK/2019