Zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Ministra Finansów

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2019 r. znak PT7.8100.9.2018.CNQW.377, kierujące do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/296/149/1620/PP/2019