Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia ePrivacy (opcje regulacyjne, sygn. 9243/20)

W nawiązaniu do przedstawionych przez Radę UE opcji regulacyjnych i pytań odnoszących się do kluczowych przepisów projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (dalej: projekt rozporządzenia ePrivacy), Konfederacja Lewiatan proponuje:


 
 
 
Konfederacja Lewiatan /338/244/AM/2020