Projekt programu Polska Cyfrowa 2014-2020 po konsultacjach społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało kolejną wersję projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, uzupełnioną m.in. o uwagi zgłoszone w zakończonych niedawno konsultacjach społecznych.

Wśród przyjętych uwag, znajdują się zgłoszone przez Lewiatana kwestie dotyczące:

-      wyjaśnienie kwestii dot. a/symetrycznej przepustowości budowanych/modernizowanych sieci szerokopasmowych, do których będą odnosić się parametry 30 Mbps i 100 Mbps;

-      uzupełnienie Diagnozy o opis technologii satelitarnych;

-      zwiększenie alokacji środków UE na POPC.

Część uwag będzie rozpatrzona na etapie szczegółowych prac nad Programem. Zestawienie uwag Lewiatana wraz z odpowiedziami MIR znajdują się w tabeli.

W wyniku przeliczenia alokacji wynegocjowanej przez Polskę z cen stałych na bieżące zmienił się też budżet PO PC. Obecnie wynosi on 2,26 mld EUR z następującym podziałem na osie:

oś I - dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych: 1,02 mld EUR (45,23%),

oś II - rozwój publicznych e-usług, cyfryzacja urzędów, dostępność informacji sektora publicznego: 1,03 mld EUR (45,78%),

oś III - cyfrowa aktywizacja społeczeństwa, wsparcie programistów: 135 mln EUR (5,99%),

oś IV - pomoc techniczna: 67,7 mln EUR (3%).

 

Projekt PO PC będzie przyjmowany, razem z pozostałymi programami, w następującym trybie:

-      rozpatrzenie i przyjęcie przez Komitet Stały Rady Ministrów - czwartek 12.12 i 19.12;

-      rozpatrzenie i przyjęcie przez Radę Ministrów - wtorek 31.12 lub pierwsza sesja stycznia 2014 r.;

-      przekazanie przyjętych programów do Komisji Europejskiej - styczeń 2014 r.

 

Projekt PO Polska Cyfrowa 2014-2020 po konsultacjach społecznych

Diagnoza dla PO Polska Cyfrowa

 

Uwagi dot. projektu PO PC prosimy kierować na adres ldyba@konfederacjalewiatan.pl.