Ledwie 11% szansa na sukces w konkursach „szybkiej ścieżki" niepokoi członków Komitetu Monitorującego PO Inteligentny Rozwój

W PO Inteligentny Rozwój złożono już 5181 projektów. Na dofinasowanie może liczyć 1 103 spośród nich, zatwierdzonych do dofinasowania, na łączną kwotę 7,2 mld zł. Do firm trafiło dopiero niewiele ponad 60 mln zł. Jak widać Program, pomimo sporego popytu, ciągle się rozkręca.

Najgorzej, jeśli chodzi o udział wniosków ocenionych pozytywnie w stosunku do złożonych, wypada najpopularniejsze działanie Programu - „szybka ścieżka". Na ponad 2800 wniosków złożonych od uruchomienia wsparcia, NCBIR podpisał umowy z zaledwie 323 przedsiębiorcami. Nie licząc wniosków, których ocena wciąż trwa, ponad 2000 projektów oceniono negatywnie. Na dofinansowanie może zatem liczyć co 10-ta firma.

Słabe statystyki działania mają dwa równoległe źródła: wiele składanych projektów jedynie formalnie dotyczy B+R, a w rzeczywistości są projektami inwestycyjnymi, które nie realizują celów działania - część przedsiębiorców wciąż uważa że warto spróbować, nawet jeśli zdają sobie sprawę, że „szybka ścieżka" jest działaniem ambitnym i trudnym, nastawionym na samodzielne prace B+R.

Na to zjawisko nakładają się jednak problemy z jakością oceny eksperckiej - część ocen nie spełnia oczekiwań, część różni się zasadniczo, chociaż dotyczy tego samego projektu, a ich prawidłowość jest kwestionowana przez przedsiębiorców.

Jadwiga Emilewicz, Przewodnicząca Komitetu, poinformowała KM, że MR i NCBiR pracują nad rozwiązaniem problemu jakości ocen. Obie instytucje chcą zwiększyć pulę ekspertów oceniających wnioski (w NCBiR jest obecnie prowadzony nabór ekspertów: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/nabor-ekspertow/ ), poprawić samą procedurę oceny (np. poprzez wprowadzenie wymogu uzgadniania recenzji eksperckiej) i wzmocnić program szkoleń dla oceniających projekty.

Zapraszamy firmy członkowskie do dzielenia się z nami swoimi doświadczeniami w zakresie oceny projektów B+R.  Informacje te będą szczególnie pomocne w dalszej dyskusji z MR i NCBiR nt. działania 1.1. PO IR

Podczas posiedzenia KM (20.09.2016) przyjęto również zmiany w kryteriach wyboru projektów 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP oraz 2.3.3 Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych.

Zobacz zmiany 2.3.1

Zobacz zmiany 2.3.3

Więcej informacji udziela Marzena Chmielewska .