Zmiany w kryteriach wsparcia klastrów energii

Spotkanie grupy roboczej POIiŚ ds. energetyki i efektywności energetycznej (21 czerwca br.) było poświęcone przygotowaniu kryteriów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w klastrach energii, które będzie udzielane w ramach poddziałania 1.6.1 PO IiŚ.

Podczas spotkania Ministerstwo Energii przedstawiło nową propozycję zmian kryteriów, przychylając się do części uwag zgłoszonych przed spotkaniem. Główną zmianą w dotychczasowym podejściu ma być formalny (a zatem obowiązkowy) charakter kryteriów odnoszących się do klastra energii, m.in. dotyczących sposobu zarządzania klastrem i potencjału koordynatora. Dzięki temu proces oceny ma zyskać na przejrzystości.

Dyskutowano również na temat możliwości wsparcia projektów realizowanych w istniejących spółdzielniach energetycznych. Zdaniem ME spółdzielnie energetyczne wpisują się w definicję klastra, co zasadniczo umożliwia wspieranie w ramach poddziałania realizowanych w nich inwestycji.

Kryteria podlegają dalszym pracom i dyskusji. Konkurs w ramach 1.6.1 w klastrach powinien być uruchomiony w III kwartale br. wkrótce po przyjęciu kryteriów przez komitet monitorujący. Natomiast już 30 czerwca powinien zostać ogłoszony pierwszy nabór na projekty w klastrach - dla instalacji wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 1.1.1 POIiŚ).

Udział w spotkaniu wzięli: Daria Kulczycka i Łukasz Dyba.