Konsultacje planów działania NCBiR na 2017 i 2018 r.

W załączeniu przekazujemy plany działania NCBiR z konkursami i projektami pozakonkursowymi planowanymi do uruchomienia w 2017 i 2018 r. Jest to wersja uaktualniona dokumentów po warsztatach dla członków KM oraz uwagach Ministerstwa Rozwoju.

Bardzo proszę o Państwa uwagi do najbliższej środy 13 września w formie komentarzy na dokumencie (propozycja zmiany kryterium i uzasadnienie) na mój adres mailowy: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl

Materiał zawiera informacje o następujących przedsięwzięciach:

2017:

·         Fiszka konkursu „Studia dualne"

·         Fiszka konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

·         Fiszka projektu pozakonkursowego „Wspieranie procesów restrukturyzacji zatrudnienia w ramach konsolidacji uczelni"

·         Fiszka projektu pozakonkursowego „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni"

POBIERZ PLAN NA 2017

 

2018:

·         Fiszka konkursu na działania w zakresie trzeciej misji

·         Fiszka projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 3.0" (Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach)

·         Fiszka projektu pozakonkursowego „Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej"

·         Fiszka projektu pozakonkursowego „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej"

·         Fiszka projektu pozakonkursowego „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland"

POBIERZ PLAN NA 2018

Prezentacja dotyczącą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Plany działania dla 2017 i 2018 będą zatwierdzane na najbliższym Komitecie Monitorującym PO WER (26-27.09).

Ponadto w 2018 r. planowany jest także konkurs (z dużym budżetem) dotyczący działań podejmowanych przez uczelnie w celu dostosowania się zmian wynikających z Ustawy 2.0 (pod koniec roku mają odbyć się konsultacje społeczne tego dokumentu, a na początku 2018 r. projekt ustawy ma trafić do sejmu. NCBiR zakłada, że od wiosny 2018 r. Ustawa 2.0 wejdzie w życie). Szczegółów tego konkursu jeszcze nie znamy.

Więcej informacji: