Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Konsultujemy projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Kluczowe propozycje

  1. Zmiana definicji przedsiębiorcy kwalifikowanego w ramach pomocy do firm rozpoczynających działalność : dołączono warunek, że przedsiębiorca musi zapewnić, iż nie dokonał przed złożeniem wniosku przejęcia działalności innego przedsiębiorstwa
  2. Rozszerzenie katalogu dopuszczalnych form pomocy: wprowadzono pożyczki, wzorując się na amerykańskich funduszach typu venture debt, co - w ocenie projektodawcy - powinno pozwolić na dywersyfikację źródeł finasowania i w konsekwencji ułatwiać minimalizowanie udziałów pomysłodawców

Pobierz projekt

Termin konsultacji

13.10.2017

Kontakt

mchmielewska@konfederacjalewiatan.pl