Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

 • 2020-07-03 Aktualności
  Aktualności

  Lewiatan ma pomysł na nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta

  • Obowiązujący w Polsce system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w oparciu o dyrektywę unijną z 2008 r. nie spełnia celów środowiskowych dla jakich został stworzony i powoduje niekorzystne asymetrie ekonomiczne pomiędzy jego uczestnikami.
  • Konfederacja Lewiatan postuluje, aby nowy system był zaprojektowany w sposób efektywny kosztowo, jak i zapewniał równowagę ekonomiczną pomiędzy wszystkimi jego uczestnikami oraz realizację celów środowiskowych w oparciu o wymagania minimalne zawarte w art. 8a dyrektywy o odpadach znowelizowanej w 2018 r.

 • 2020-07-03 Aktualności
  Aktualności

  Pięć sądów ds. ochrony własności intelektualnej rozpocznie działalność

  • Zgodnie z obietnicami złożonymi podczas prac nad nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ministerstwo Sprawiedliwości w konsultacji
  z Urzędem Patentowym wydało rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych.
  • Konfederacja Lewiatan wraz z Krajowymi Producentami Leków od kilkunastu lat zabiegała o rozszerzenie liczby sądów, tak aby przedsiębiorcy z całego kraju mieli do nich łatwy dostęp.

 • 2020-07-02 Aktualności
  Aktualności

  Kto sfinansuje dodatkowe świadczenia w chirurgii i anestezjologii? Szpitali na to nie stać

  • Konfederacja Lewiatan apeluje do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie zasad finansowania świadczeń wynikających z zaleceń konsultantów krajowych, a dotyczących chirurgii i anestezjologii.
  • Zalecenia te, związane z postępowaniem podczas pandemii COVID-19, wymagają większych nakładów finansowych, na które szpitali po prostu nie stać. W skali kraju mówimy o kwocie około 1 mld zł rocznie.

 • 2020-07-02 Aktualności
  Aktualności

  Pracodawcy nie chcą urzędowego wykazu instalacji termicznego przekształcania odpadów

  • Do końca grudnia br. Ministerstwo Klimatu ma czas na przedstawienie nowej listy instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii.
  • Konfederacja Lewiatan krytykuje rozwiązania prawne przyjęte w ustawie o odpadach i proponuje rezygnację z administracyjnego wykazu takich instalacji.
  • O tym, który projekt instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii będzie realizowany powinien zdecydować wolny rynek, a nie arbitralna decyzja urzędników.

 • 2020-07-01 Aktualności
  Aktualności

  Wskaźnik PMI odrabia straty. Powoli wraca optymizm

  Dzisiejszy komunikat o PMI zwiastuje powrót z dalekiej podróży. PMI dla polskiego sektora przemysłowego w czerwcu wyniósł 47,2 pkt, wobec 40,6 pkt w maju, co stanowi poziom zbliżony do obserwowanego na koniec 2019 roku, typowego dla dekoniunktury (ale nie recesji).

 • 2020-07-01 Aktualności
  Aktualności

  Rada Przedsiębiorczości apeluje do kandydatów na Prezydenta RP, aby zobowiązali się dbać o wysoką jakość stanowionego prawa

  • Rada Przedsiębiorczości postuluje podjęcie przez kandydatów na urząd Prezydenta RP szeregu zobowiązań - których realizacja gwarantowałaby, że podpisywane ustawy spełniałyby wysoki standard stanowienia prawa.
  • Dotyczą one także inicjatywy legislacyjnej i konstytucyjnego zagwarantowania, by zmiany przepisów podatkowych wymagały większości 3/5 głosów w Sejmie.

 • 2020-06-30 Aktualności
  Aktualności

  Zaskakujący wzrost inflacji w czerwcu

  Niespodzianka w dzisiejszym szybkim szacunku inflacji GUS. W jego świetle w czerwcu inflacja wyniosła 3,3% r/r i 0,7% m/m, co stanowi odbicie po kwartale spadków (w maju 2,9% r/r).

 • 2020-06-29 Aktualności
  Aktualności

  Przed szczytem UE. Więcej zaleceń dla państw

  W ramach kolejnego etapu realizacji corocznego Semestru Europejskiego (SE) Komisja Europejska opublikowała komunikat na temat bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej oraz zaproponowała zalecenia, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw UE na lata 2020-2021.
  KE stwierdziła, że nie należy w tym szczególnym momencie podejmować decyzji w sprawie objęcia państw członkowskich procedurą nadmiernego deficytu, nawet jeśli niektóre z nich już do tego się kwalifikują.

 • 2020-06-26 Aktualności
  Aktualności

  Sukces pracodawców. Inwestorów z państw OECD nie obejmą przepisy o ochronie firm przed przejęciem

  • Prezydent podpisał już ustawę o tarczy 4.0, która zawiera przepisy dotyczące ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem.
  • Po apelach Rady Przedsiębiorczości, w tym Konfederacji Lewiatan, parlamentarzyści zgodzili się, aby ograniczeniom nie podlegały przejęcia przez firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
  • Pracodawcy oczekują nowelizacji ustawy o firmach strategicznych.

 • 2020-06-25 Aktualności
  Aktualności

  Partnerzy europejscy podpisali umowę w sprawie digitalizacji

  • Partnerzy europejscy podpisali ramową umowę w sprawie digitalizacji, która w sposób całościowy odnosi się do problematyki zmiany technologicznej związanej z cyfryzacją środowiska pracy.
  • Wśród sygnatariuszy porozumienia są BusinessEurope, którego członkiem jest Konfederacja Lewiatan, a także Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, CEEP i SMEunited.

   

Przejdź do archiwum