Stanowisko uzupełniające Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko uzupełniające w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Pobierz pismo przewodnie >>

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/416/202/AZ/2018