Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych [nr w wykazie MC - 118]

Konfederacja Lewiatan przekazała uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych [nr w wykazie MC - 118].

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/378/180/AM/2018