Stanowisko KL dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/379/181/DB/2018