Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Warsztaty: Co zmieni się w zamówieniach publicznych po 18 kwietnia 2016 r.

2016-02-24

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/top3.jpg

Konfederacja Lewiatan i kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
w ramach akcji „Zmieniamy zamówienia publiczne” zapraszają na
kolejne warsztaty:

Co zmieni się w zamówieniach publicznych
po 18 kwietnia 2016 r.?

24 lutego 2016 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 


http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/linia.gif

Szanowni Państwo,

Ostatnie warsztaty poświęcone planowanym zmianom w ustawie o zamówieniach publicznych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie wszyscy chętni mogli w nich uczestniczyć. Dlatego postanowiliśmy zorganizować kolejne warsztaty. Ich temat, program, jak i prowadzący są takie same jak tych, które odbyły się 15 lutego br.

Do 18 kwietnia 2016 r. Polska zobowiązana jest do implementowania przepisów nowych unijnych dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych: 2014/24/UE, czyli tzw. dyrektywy klasycznej i 2014/25/UE, czyli tzw. dyrektywy sektorowej (obowiązującej dla podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych – Nowe Dyrektywy). W związku z tym, 19 stycznia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych (Projekt), który w swym podstawowym założeniu przewiduje regulacje dostosowujące dotychczasową ustawę do wymogów przewidzianych w Nowych Dyrektywach.

Jak ważny dla polskiej gospodarki jest rynek zamówień publicznych - wart już ponad 230 mld złotych - nie trzeba nikogo przekonywać. Dla sprawnego funkcjonowania tego rynku kluczowa jest jakość przepisów, na podstawie których zamówienia są udzielane, czyli przede wszystkim ustawa Prawo zamówień publicznych. Z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania rynku zamówień publicznych jest to więc bardzo istotny moment; sposób i jakość implementacji ukształtują bowiem zasady funkcjonowania rynku, co w sposób bardzo wymierny przełoży się na otoczenie biznesowe, w którym przyjdzie funkcjonować przedsiębiorcom. W czasie warsztatów poinformujemy o tym, jaki jest rzeczywisty zakres zmian wymagany przepisami Nowych Dyrektyw, czy przedstawione w Projekcie regulacje odpowiadają tym wymogom i jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do zbliżającej się nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem warsztatów jest także przedstawienie planowanych zmian z równoczesnym wskazaniem praktycznych zalet i zagrożeń dla przedsiębiorców obecnych na rynku zamówień publicznych.

Warsztaty szczególnie polecamy przedsiębiorcom biorącym udział w zamówieniach publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 lutego 2016 r.
Liczba miejsc ograniczona
Decyduje kolejność zgłoszeń

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/rejestracja.gif

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/program.gif

9.45 - 10.00
Rejestracja, kawa powitalna

10.00 - 11.00
Zakres koniecznych zmian w ustawie o zamówieniach publicznych wymuszonych dyrektywami unijnymi
Wojciech Hartung, counsel, ekspert w zespole zamówień publicznych, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

11.00 - 11.45
Omówienie zmian wynikających z projektu nowelizacji PZP z dnia 19 stycznia br.
– wnioski praktyczne

Michał Bagłaj, adwokat, senior associate w zespole zamówień publicznych, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

11.45 - 12.15
Kawa, herbata, kanapki, ciastka

12.15 - 13.30
Odpowiedzi na pytania, networking

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/prowadzacy.gif

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/hartung.jpg

 

Wojciech Hartung
Wojciech specjalizuje się w zamówieniach publicznych obejmujących również przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP i koncesji. Zdobytą wiedzę i duże doświadczenie wykorzystuje w praktyce, doradzając w obszarze energetyki, infrastruktury publicznej oraz gospodarki komunalnej (w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i transportu publicznego). Doradza zarówno przedsiębiorcom prywatnym, w tym podmiotom zagranicznym, zamawiającym sektorowym, jak również stronie publicznej. Do marca 2009 pracował jako Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej w Urzędzie Zamówień Publicznych, był także m.in. przedstawicielem Polski w instytucjach Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej oraz Radzie Unii Europejskiej. Jako ekspert w dziedzinie unijnego prawa gospodarczego jest współautorem projektu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz uczestnikiem prac legislacyjnych nad ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wojciech wykłada również na podyplomowych studiach z zakresu zamówień publicznych, m.in. w Szkole Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego. Jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/baglaj.jpg

 

Michał Bagłaj
Michał specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego i unijnego prawa zamówień publicznych, w postępowaniach finansowanych ze środków pomocowych UE oraz krajowych. Doradza na rzecz wykonawców, w tym zagranicznych, jak i zamawiających (sektorowych i klasycznych). Jest autorem licznych opinii prawnych oraz projektów umów i dokumentacji przetargowej w skomplikowanych postępowaniach, w szczególności dotyczących inwestycji infrastrukturalnych i branży informatycznej. Ponadto doradza w sporach dotyczących realizacji umów o zamówienie publiczne, a także w postępowaniach dotyczących nałożenia korekt finansowych. Wspiera klientów w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, począwszy od wyboru strategii udziału w postępowaniu, doradztwie na etapie ubiegania się o nawiązanie partnerstwa, aż po zawarcie i wykonywanie umowy. Brał udział w unikalnym projekcie związanym z wdrożeniem procedur zamówieniowych opartych na przepisach dyrektyw europejskich, realizowanym dla światowego lidera branży energetycznej. Posiada ponadto duże doświadczenie w świadczeniu zastępstwa procesowego przed KIO, a także w toku kontroli Prezesa UZP, w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .
 

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/info.gif
Zbigniew Maciąg
tel.: +48 22 55 99 906
e-mail:
zmaciag@konfederacjalewiatan.pl

Wojciech Hartung
tel.: +48 22 557 86 60
e-mail:
wojciech.hartung@dzp.pl

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/rejestracja.gif

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/bot.jpg

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/linia.jpg

Lewiatan

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/pusty.png

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/pusty.png

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/pusty.png

 

Konfederacja Lewiatan

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/fb.png http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/zamowienia/tweeter.png

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910

www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl