Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Spotkanie konsultacyjne PPP

2013-02-13

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, realizowanym w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Związku Infrastruktury". W ramach projektu prowadzimy spotkania z przedsiębiorcami działającymi w sektorach budownictwa, energetyki, transportu, łączności, architektury i usług komunalnych oraz przedstawicielami administracji publicznej i organizacji pozarządowych, aby wspólnie rozmawiać o problemach branży.

Podczas spotkań chcemy poznać doświadczenia i opinie przedsiębiorców dotyczące takich obszarów jak Prawo Zamówień Publicznych, Partnerstwo Prywatno-Publiczne, gospodarka odpadami, rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej czy zielone budownictwo. Rozmowy te pozwolą nam zidentyfikować bariery we współpracy firm z administracją oraz wypracować rozwiązania, które wpłyną na poprawę funkcjonowania branży.

Po każdym spotkaniu eksperci PKPP Lewiatan przygotują podsumowanie i opracowanie, zawierające stanowisko Związku Infrastruktury w przedmiotowej kwestii i rekomendacje rozwiązań dla zidentyfikowanych barier i problemów.   

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

·         Formuła PPP jest coraz powszechniej na świecie stosowaną, skuteczną i efektywną metodą realizacji usług publicznych, pozwalającą na poprawę poziomu i jakości ich świadczenia, pomimo braku w budżetach publicznych środków umożliwiających finansowanie niezbędnych do tego celu wydatków. 

·         W PPP, dla realizacji zadań publicznych wykorzystuje się potencjał finansowy i umiejętności kapitału prywatnego. Pozyskanie dodatkowego kapitału i delegowanie do firm prywatnych ryzyk właściwych dla działań gospodarczych, zwiększa skuteczność i efektywność realizacji zadań publicznych. Jednak, w przeciwieństwie do prywatyzacji, w PPP odpowiedzialność za poziom i jakość świadczonych usług nadal obciąża władzę publiczną (tzw. hybryda prywatyzacyjna).

·         Wybór formuły PPP dla realizacji usług publicznych ma dodatkowy, obok pozyskania kapitału, walor. Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej regulacjami (Decyzja EUROSTATU 18/2004), odpowiedni podział ryzyk między partnerami PPP, pozwala na uniknięcie obciążania limitów zadłużenia (budżetów publicznych), mimo podejmowania przez partnera publicznego - w stosunku do partnera prywatnego - zobowiązań finansowych.  W sytuacji konieczności zmniejszenia deficytu finansów publicznych, jest to dodatkowy argument przemawiający za działaniami prowadzącymi do upowszechnienia PPP w Polsce.

·         Potrzeby w zakresie usług publicznych w Polsce są ogromne, a możliwości finansowe ich realizacji - ograniczone.

·         Polski rynek PPP dopiero powstaje. Blisko cztery lata działania nowych regulacji zaowocowało ok. 200 ogłoszeniami o poszukiwaniu partnera prywatnego, z tego 35 na koniec listopada 2012 zakończyło się podpisaniem umowy (tzw. zamknięcie komercyjne), a 28 zapewnione ma już finansowanie (tzw. zamknięcie finansowe).

·         Wartość rynku PPP, obliczaną na podstawie ogłoszeń, szacuje się na ok. 2,5 mld PLN netto. Porównanie wielkości niezbędnych nakładów na sektor usług publicznych z liczbami opisującymi wartość rzeczywistego, rocznego portfela projektów PPP (kilka razy mniejszymi), jasno pokazuje, że Polska jest nadal na początku drogi prowadzącej do szerokiego, adekwatnego do potrzeb, stosowania PPP.

·         Poprawa poziomu i jakości świadczenia wielu usług publicznych, należących do kompetencji władzy publicznej szczebla krajowego i regionalnego, jest szczególnie pilna - chociażby z uwagi na terminy zobowiązań traktatowych (spełnienie standardów unijnych - szpitale, więzienia). Brak poprawy w takich dziedzinach jak infrastruktura drogowa, kolejowa, czy  cyfryzacja, wywiera natomiast negatywny wpływ na warunki gospodarowania i jakości życia.

  

PROGRAM SPOTKANIA

14.00-14.15   Przywitanie gości | Paweł Szczepkowski, prezes Nidzickiego Klubu Biznesu

14.15-14.30 Wzmocnienie potencjału Związku Infrastruktury | Aleksandra Kossowska, sekretarz Związku Infrastruktury, koordynatorka projektu

14.30-15.15 Co to jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne | Przemysław Zaremba, Fundacja Centrum PPP  

15.15-15.30 Przerwa kawowa

15.30-16.15 Partnerstwo Publiczno- Prywatne a ustawa o finansach publicznych - wpływ PPP na wysokość długu publicznego | Przemysław Zaremba, Fundacja Centrum PPP  

16.15-16.45 Pytania i dyskusja

16.45 Lunch

RSVP: Małgorzata Sobotka, malgorzata.sobotka@nkbnidzica.pl, tel. 792 375 967.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności w terminie do poniedziałku,
11 lutego br.