Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Konferencja: Czy zatrudnieni na kontraktach menedżerskich i umowach cywilnoprawnych zapłacą wyższe podatki?

2013-02-26

Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

zaprasza na śniadanie prasowe:

Czy zatrudnieni na kontraktach menedżerskich i umowach cywilnoprawnych zapłacą wyższe podatki?


Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 grudnia 2012r. orzekł, że przychodem osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich są wszelkie świadczenia otrzymane w celu wykonania usługi. Dotyczy to w szczególności kosztów udostępnienia menedżerom składników majątku oraz ponoszenie przez firmę jakichkolwiek innych kosztów związanych z wykonaniem kontraktu menedżerskiego. NSA uznał, że skoro przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń to koszty jakie spółka ponosi w związku z eksploatacją środków majątkowych udostępnionych zleceniobiorcom stanowią przychody. Sąd nie podzielił stanowiska spółki, że udostępnienie przez nią składników majątkowych, w celu wykonania usługi na jej rzecz nie prowadziło w jakimkolwiek sensie do wzbogacenia usługodawców, a tym samym nie stanowiło dla nich przychodu.
Rozstrzygnięcie NSA pośrednio odnosi się również do powszechnie stosowanych umów o dzieło i umów zlecenia, gdzie zleceniobiorca zobowiązuję się do wykonania na rzecz zlecającego dzieła lub czynności, często korzystając ze składników majątku zleceniodawcy. Wskazane umowy również zaliczane są do katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tak samo jak kontrakty menedżerskie będące przedmiotem sporu.

• Andrzej Nikończyk - Przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan
• Jacek Bajson - Wiceprzewodniczący Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan
• Anna Misiak - Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan


Zapraszamy 26 lutego (wtorek) o godz. 9.30 do siedziby PKPP Lewiatan,
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3