Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

 • 2019-03-06 Informacje prasowe

  Producenci cementu też chcą otrzymać rekompensaty

  • Trwają prace nad projektem ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, w związku z przenoszeniem kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, ponoszonych przez wytwórców energii elektrycznej, na ceny energii dla odbiorców.
  • Nie wiadomo z jakich powodów z możliwości ubiegania się o rekompensaty wykluczono branżę cementową, nie zaliczając jej do sektorów energochłonnych.
  • Projekt ustawy, tak ważny dla rynku CO2, energii, gazu, czy zasad funkcjonowania przemysłu, nie jest szeroko konsultowany - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

 • 2019-03-05 Informacje prasowe

  Związkowcy i pracodawcy apelują o niski VAT na napoje owocowe

  NSZZ „Solidarność", Forum Związków Zawodowych, BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego, organizacje wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego, apelują o niepodnoszenie stawki podatku VAT na napoje owocowe, z co najmniej 20% zawartością soku owocowego, z 5% do 23%.

 • 2019-03-05 Informacje prasowe

  Propozycje zmian w nowym prawie zamówień publicznych

  Część propozycji, zawartych w projekcie nowego prawa zamówień publicznych, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i może służyć poprawie efektywności i jakości zamówień publicznych. Z drugiej jednak strony w dalszym ciągu pozostaje szereg zagadnień, które wymagają regulacji, a które nie zostały zaadresowane lub których propozycje zapisów są niewystarczające - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2019-03-04 Informacje prasowe

  Przedsiębiorcy chcą ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców

  • Konieczne są natychmiastowe działania, które zwiększą atrakcyjność naszego rynku pracy dla cudzoziemców.
  • Wydłużenie okresu, na który rejestrowane jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy z 6 do 18 miesięcy, wprowadzenie maksymalnego terminu 7 dni na umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla - proponuje m.in. Konfederacja Lewiatan.

 • 2019-03-01 Informacje prasowe

  Coraz większy pesymizm w przemyśle

  Ważne dla firm: W opinii menedżerów logistyki pojedyncze sygnały poprawy napływające z niemieckiej gospodarki nie znajdują odzwierciedlenia w popycie na polskie produkty.

   


 • 2019-02-28 Informacje prasowe

  PKB wzrósł o 4,9 proc. Teraz czeka nas spowolnienie

  Ważne dla firm: Popyt na polskie towary za granicą, mimo pogarszającej się kondycji naszych partnerów handlowych, wciąż jest stosunkowo duży.

 • 2019-02-27 Informacje prasowe

  Przedsiębiorcy za zniesieniem barier przy inwestycjach w OZE

  • Trwają prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii.
  • Dwie istotne bariery, z którymi borykają się firmy inwestujące w OZE to brak uregulowań prawnych umożliwiających sprawne przyłączanie instalacji do sieci oraz przewlekłość postępowań w sprawie wydawania koncesji na wytwarzanie energii.
  • Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. skrócenie procedury wyłaniania wykonawców oraz uproszczenie i przyspieszenie postępowania w sprawie wydania koncesji.

 • 2019-02-26 Informacje prasowe

  Wydatki socjalne wzmocnią konsumpcję

  Rząd będzie dzisiaj prawdopodobnie dyskutował o szczegółach propozycji wydatków socjalnych przedstawionych przez PiS. Będą one kosztowały kilkadziesiąt miliardów złotych.

 • 2019-02-25 Informacje prasowe

  Część firm ogranicza inwestycje, bo brakuje pracowników

  Ważne dla firm: Wzrost bezrobocia nie oznacza dla pracodawców końca kłopotów z pozyskaniem pracowników.

 • 2019-02-22 Informacje prasowe

  Ustawa o cenach prądu szkodliwa dla rynku energii

  • Sejm znowelizował ustawę o cenach prądu. Jest ona sprzeczna z prawem polskim i unijnym.
  • Została uchwalona bez uwzględnienia konsultacji społecznych.
  • Oznacza w praktyce przywrócenie całkowitej regulacji cen energii pod nadzorem ministra energii - uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.