Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

 • 2019-03-26 Informacje prasowe

  Aplikacje zastąpią w taksówkach tradycyjne taksometry

  • Wkrótce pod obrady rządu trafią dwa projekty ustaw: o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców.
  • Konfederacja Lewiatan popiera wiele zawartych w nich rozwiązań dotyczących m.in. wykorzystania aplikacji w obliczaniu opłaty za przejazd, licencji dla taksówkarzy, czy obowiązków pośrednika.

 • 2019-03-25 Informacje prasowe

  Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o odpadach

  • Niedawno uchwalona ustawa o odpadach nałożyła na niektóre grupy posiadaczy odpadów nieuzasadnione i nadmiernie uciążliwe obowiązki, nieproporcjonalne do ryzyka jakie wiąże się z prowadzoną przez nich działalnością.
  • Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie poprawek, m.in. dotyczących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czy wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

 • 2019-03-25 Informacje prasowe

  Rząd rozluźnia dyscyplinę finansów publicznych

  Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd zdecydował się na zwiększenie deficytu budżetowego do 2 proc., może nawet 3 proc.

   


 • 2019-03-22 Informacje prasowe

  Optymizm przedsiębiorców dobrze wróży gospodarce

  Ważne dla firm: W Polsce, inaczej niż w Unii Europejskiej, po małym tąpnięciu koniunktura wraca na starą ścieżkę wzrostów.

 • 2019-03-21 Informacje prasowe

  Pogorszyły się wyniki finansowe przedsiębiorstw

  Ważne dla firm: Cieszy wzrost nakładów inwestycyjnych. W ubiegłym roku były one wyższe o 12,2% (w cenach stałych), podczas gdy w 2017 roku wzrost wynosił ledwie 3,4%.

 • 2019-03-20 Informacje prasowe

  Na początku roku przemysł radzi sobie całkiem dobrze

  Ważne dla firm: Mimo perspektyw spowolnienia gospodarczego i niekorzystnego otoczenia międzynarodowego, przedsiębiorcy wciąż widzą potencjał rozwojowy.

 • 2019-03-19 Informacje prasowe

  Pracodawcy krytykują zmiany w ustawie o PPK

  • Nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych powinna służyć poprawieniu budzących wątpliwości przepisów, które negatywnie wpływają na proces wdrażania programu, a nie wprowadzaniu rozwiązań, zmieniających w istotny sposób jego funkcjonowanie dla pracodawców.
  • Wyłączenie zastosowania tzw. limitu 30-krotności podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe to złe rozwiązanie.
  • Tryb prac nad nowelizacją ustawy narusza zasady konsultacji z partnerami społecznymi - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2019-03-19 Informacje prasowe

  Skomplikowane rekompensaty za wzrost cen prądu

  • Przyjęcie dyskryminującego dla części sprzedawców energii elektrycznej modelu wypłaty rekompensat może skutkować uznaniem przez Komisję Europejską, że są one niedozwoloną pomocą publiczną.
  • Jedynym niedyskryminującym sposobem kalkulacji rekompensat jest różnica pomiędzy cenami sprzedaży energii do odbiorców, jakie wynikają z kontraktów zawartych na 2019 r., a poziomem cen, po jakich firmy muszą sprzedawać energię na podstawie przyjętych regulacji.
  • Projekt rozporządzenia ministra energii, w którym określone zostały zasady wyliczania rekompensat dla sprzedawców, pogłębi sytuację niemal całkowitego zaprzestania składania ofert odbiorcom przez sprzedawców prądu - ostrzega Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.

 • 2019-03-19 Informacje prasowe

  Płace szybko rosną, wzrost zatrudnienia nieco wyhamował

  Ważne dla firm: Wzrost liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw jest ograniczony przez niewystarczającą dostępność osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

 • 2019-03-18 Informacje prasowe

  Nadal nie wiadomo ile będzie kosztował prąd

  • Uchwalenie ustawy o cenach prądu bez konsultacji społecznych jest sprzeczne z zasadami demokracji i stanowienia dobrego prawa.
  • Nadal nie wiadomo, po jakich cenach odbywa się w 2019 roku sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych.
  • Sposoby ustalania cen sprzedaży do części odbiorców, jak również wyliczenia rekompensat dla sprzedawców, mają zostać określone w rozporządzeniu, którego projekt pojawił się 14 marca br. Ministerstwo Energii dało tylko 4 dni na zgłoszenie uwag - ubolewa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.