Marek Kowalski

tel. 22 55 99 904

Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan oraz Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, wieloletni ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Doświadczony specjalista, który od 2010 roku aktywnie uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z branżą zamówień publicznych, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Marek Kowalski od 2010 roku wchodził w skład Zespołu do spraw usług publicznych Komisji Trójstronnej, a w kwietniu 2013 roku został powołany przez Premiera RP do jej składu plenarnego.Obecnie członek Rady Dialogu Społecznego.

Współzałożyciel i od 2002 roku Prezes Polskiego Stowarzyszenia Czystości. W latach 2005-2007 Wiceprezes Europejskiej Federacji Czystości. Ponadto członek Zarządu Europejskiego ISSA World. Współtwórca i Prezes Polskiego Związku Pracodawców „PSC". Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.