Adrian Karkoszka

tel. 22 55 99 933
Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim, oraz prawa sportowego na Universität Salzburg (Austria). W 2013 był stażystą, a w 2014 rozpoczął pracę w Konfederacji Lewiatan. Jest specjalistą w departamencie prawnym.

W Konfederacji zajmuje się projektami ogólnogospodarczymi, oraz wspieraniem prac departamentu przy projektach z zakresu nowych technologii i instytucji finansowych. Ponadto koordynuje działania Polskiego Związku Pracodawców Klubów Sportowych. 

Lista projektów:

 1. Projekt ustawy o rachunkowości
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych
 3. Projekt ustawy o policji
 4. Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Rzecznikiem Finansowym w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnianie kanału technologicznego
 10. Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych
 11. Projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
 14. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.