Wyjaśnienia ZUS ws. pism dotyczących kontroli zwolnień lekarskich

Od początku bieżącego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje do pracodawców pisma, w których wskazuje na obowiązek przeprowadzania przez nich kontroli zwolnień lekarskich. Razem z pismami przekazywane są formularze sprawozdawcze dot. kontroli w poszczególnych miesiącach.

W związku z tym, że sprawa wzbudziła w środowisku pracodawców wiele kontrowersji, Konfederacja Lewiatan podjęła interwencję w tej kwestii. W przekazanej Konfederacji odpowiedzi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje m.in., iż:

Udzielanie informacji o przeprowadzonych kontrolach ma charakter dobrowolny. Informacja taka może być przekazywana do ZUS w miesiącach, w których kontrole były przez płatnika składek przeprowadzone. Jeśli płatnik składek nie przeprowadzał kontroli, nie ma potrzeby przekazywania informacji. Udział w tym projekcie ma charakter dobrowolny.

Podkreślono również, że inicjatywa ZUS ma na celu wyłącznie ograniczenie absencji chorobowych, a wzrost wydatków z tego tytułu w ostatnim roku dotknął bardziej pracodawców niż FUS.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan kwestia absencji chorobowych i eliminowania wszelkich nieprawidłowości w ramach tego obszaru ma istotne znaczenie dla pracodawców. Mimo to jakiekolwiek działania w tym zakresie nie mogą prowadzić do dokładania obowiązków pracodawcom. Kwestie weryfikacji wykorzystywania zwolnień, możliwości poprawy współpracy oraz wsparcia pracodawców będą przedmiotem dalszych rozmów z przedstawicielami ZUS.

Konfederacja Lewiatan