Wydarzenia tygodnia w Brukseli

9 kwietnia, Kinga Grafa, dyrektorka biura Lewiatana w Brukseli, wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Stałe Przedstawicielstwo Rumunii przy UE oraz Industry4Europe, pt. „Setting the scene for an industrial vision for 2030 and beyond". Podczas spotkania przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz firm podsumowali dotychczasowe działania UE w celu wzmacniania unijnego przemysłu. Ambasador Odobescu zaznaczył, że dla prezydencji rumuńskiej konsolidacja przemysłu oraz promocja polityk związanych z jednolitym rynkiem są priorytetem. Ambasador wymienił m. in. pakiet mobilności 3 oraz SPC MW, jako ważne osiągnięcia obecnego rozdania europejskiego. C. Bermig, członek gabinetu komisarz E. Bieńkowskiej, zauważył, że polityka przemysłowa i zrównoważony rozwój muszą być traktowane równoważnie. Bermig podkreślił, że Unia potrzebuje odpowiedzialnego przemysłu, który będzie podejmował decyzje biznesowe w oparciu o wartości, t. j. poszanowanie praw pracowników i środowiska. KE przedstawi nową strategię przemysłową do końca 2019r.
---

9 kwietnia odbyła się Konferencja Komisji Europejskiej „Przyszłość pracy: Teraźniejszość. Przyszłość. Dla wszystkich." o głównych zmianach zachodzących w świecie pracy związanych przede wszystkim z digitalizacją, rewolucją przemysłową 4.0 i sztuczną inteligencją. Uczestniczył w niej A.Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE. Bardziej szczegółowy opis relacji znajduje się tutaj: http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/lewiatan-w-brukseli/aktualnosci-bruksela/2019/1/konferencja_komisji_europejskiej_przyszlosc_pracy_terazniejszosc_przyszlosc_dla_wszystkich

---

10 kwietnia, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w Brukseli spotkali się z polskimi europosłami, aby podziękować za wspieranie działań biura oraz firm członkowskich Lewiatana.
---

10 kwietnia, K. Grafa uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez BusinessEurope, pt. „The Single Market: Taking in Seriously", w której udział wzięli przedstawiciele państw członkowskich, instytucji unijnych, związków zawodowych i organizacji konsumenckich.


M. Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope, podkreślił że biznes chce, aby jednolity rynek był priorytetem i zaapelował, aby nie przeciwstawiać go unijnej strategii przemysłowej. Beyrer mówił także o problemach na jednolitym rynku, jak fragmentacja, czy protekcjonizm oraz podkreślił znaczenie praworządności, która jest dla niego fundamentem. J. Katainen, wiceprzewodniczący KE, podziękował BusinessEurope i federacjom członkowskim za wsparcie działań KE zmierzających do pogłębiania rynku wewnętrznego oraz zauważył, że przyszłość tego projektu zależy od takich czynników, jak: pozycja UE globalnie, nowe mega trendy - sztuczna inteligencja i GOZ; wyzwania dla porządku światowego oraz praworządność.
---

10 kwietnia A.Dorywalski uczestniczył w posiedzeniu grupy roboczej BusinessEurope ds. Badań i Innowacji. Urzędnicy Komisji Europejskiej, z dyrekcji generalnej zajmującej się badaniami i innowacjami, prezentowali propozycje Komisji dotyczące kształtowania przyszłych misji, partnerstw, planowania strategicznego i infrastruktur technologicznych w ramach programu Horyzont Europa (następca programu Horyzont 2020). Ponadto, eksperci z poszczególnych federacji członkowskich BusinessEurope, a także największych firm takich jak np. BASF, czy Siemens, dyskutowali o tym jakie powinny być priorytety BuisnessEurope w kwestii badań i innowacji dla kolejnego europejskiego mandatu w latach 2019-2024.
---

11 kwietnia, K. Grafa wzięła udział w spotkaniu Stałych Przedstawicieli BusinessEurope, podczas którego dyskutowano m. in. o stanowisku BusinessEurope do długofalowej strategii UE w sprawie energii i klimatu oraz przesłaniu do szefów rządów państw członkowskich, którzy spotkają się 9 maja na nieformalnym szczycie w rumuńskim Sybinie.