Rozporządzenie Platforms-to- Business – finał prac

W oczekiwaniu na finalną, oficjalną wersję rozporządzenia Platforms-to Business, Konfederacja Lewiatan dokonała wstępnej analizy uzgodnionego rozporządzenia. Wynik prac nad regulacją można uznać za jeden z większych sukcesów Konfederacji, który nie byłby możliwy bez współpracy z organami krajowymi i unijnymi, w tym m.in. z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (Departament Gospodarki Elektronicznej), posłem Michałem Bonim oraz dyrektorem Wernerem Stenggiem (Komisja Europejska).

Podjęto decyzje mające na celu:
• Zapewnienie platformom ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (trade secrets) w kontekście ujawniania algorytmów plasowania;
• Zapewnienie wyłączenie z zakresu regulacji platform B2B;
• Usunięcie z rozdziału poświęconego definicjom legalnym definicję subsydiarnych systemów operacyjnych („ancillary operating systems");
• Wpłynąć na usunięcie z aneksu do rozporządzenia listy nieuczciwych praktyk rynkowych („unfair trading parctices");
• Zagwarantować dobrowolność mediacji miedzy platformą a klientem biznesowym, jako opcji a nie obowiązku;
• Zapewnić przedłużenie o 6 miesięcy terminu na dostosowanie się przez platformy do wymogów rozporządzenia.

Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan