Powstała karta odpowiedzialności ekologicznej biznesu

• Karta odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorców i pracodawców w Polsce zawiera deklaracje konkretnych działań na rzecz neutralności klimatycznej, edukacji ekologicznej oraz wspierania gospodarki obiegu zamkniętego.
• Wśród sygnatariuszy i inicjatorów karty znalazły się 33 polskie firmy i organizacje, w tym Konfederacja Lewiatan.

Karta, która jest projektem Pracodawców RP, została zaprezentowana w Brukseli na konferencji „Neutralność klimatyczna do 2050 roku z perspektywy biznesu", organizowanej przez Pracodawców RP z Grupą Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

Karta ma otwartą formułę. Każdy podmiot gospodarczy może ją podpisać w dowolnym momencie.

Wprowadza ona zasadę „integralności proekologicznej", której należy przestrzegać zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. „Nie możemy przestrzegać zasad proekologicznych jedynie w godzinach pracy. Nie możemy produkować ekologicznie funkcjonujących produktów z pomocą nieprzyjaznych środowisku technologii. Integralność proekologiczna oznacza neutralne dla środowiska produkty wytwarzane w neutralny dla środowiska sposób" - czytamy w Karcie.

Ważnym elementem deklaracji polskich przedsiębiorców i pracodawców jest też wsparcie edukacji oraz promocja zrównoważonej konsumpcji. „Proekologiczne zmiany technologiczne pociągną za sobą m.in. zmiany na rynku pracy, w niektórych branżach gospodarki będą to z pewnością zmiany trudne. Wszystkie one muszą być poprzedzane odpowiednimi działaniami edukacyjnymi, adresowanymi do pracowników oraz społeczeństwa" - piszą sygnatariusze.

Sygnatariusze-inicjatorzy Karty:
Bank Ochrony Środowiska, Born Electric, Centrum Medyczne ENEL-MED, Deloitte Poland, Doradztwo - Wojciech Kułagowski, Elimen Group, EMITEL, Grupa Żywiec, ING Bank Śląski, Innogy Polska, Instytut Energetyki Odnawialnej, Instytut Staszica, Kantar Polska, KARMAR, Konfederacja Lewiatan, Lasy Państwowe, LinkCity, Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej, Orange Polska, ORPEA Polska, Panek, Philip Morris Polska, PKN Orlen, PKO Bank Polski, Pracodawcy Przemysłu Lekkiego, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Servier Polska, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie.

Karta

Konfederacja Lewiatan