Perspektywy dla biznesu w ramach europejskiej polityki kosmicznej – dyskusja z udziałem polskich firm w Brukseli

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Konfederacja Lewiatan razem ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) oraz Business&Science Poland zorganizowali wspólnie konferencję pt. „European Space Policy - perspectives for business", która odbyła się 6 listopada w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli. Konferencję uroczyście otworzył Ambsador Andrzej Sadoś, a w panelach o szansach jakie dla przemysłu stwarza Program Kosmiczny UE i Horyzont Europa dyskutowali przedstawiciele Komisji Europejskiej, firm i eksperci. Konferencja ta została zorganizowana z inicjatywy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Konfederacji Lewiatan.


Czas wykorzystać szansę, którą rozwój tej branży stwarza dla całej gospodarki. Polityka kosmiczna będzie jednym z priorytetów dla nowej Komisji i firmy muszą być świadome możliwości jakie daje im unijne dofinansowanie" - powiedziała Kinga Grafa, dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Matthias Petschke z Komisji Europejskiej stwierdził, że ważne są nie tylko jasne i przejrzyste zasady ubiegania się o dofinasowanie dla firm, ale także stworzenie przez państwa członkowskie dobrego środowiska biznesowego sprzyjającego inwestycjom w badania i innowacje w przemyśle kosmicznym, także dla sektora MŚP i start-upów.


Oskar Zdunek, przedstawiciel Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego pokazał przykłady projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej, w których brały udział polskie firmy. Na konferencji okazję do zaprezentowania się miały firmy z polskiego sektora kosmicznego: CloudFerro, N7 Space, PCO SA, Thales Alenia Space, WZK, Airbus Poland, które przedstawiły swój profil działalności oraz największe osiągnięcia. Zaprezentowały się także polskie instytuty badawcze, takie jak: Centrum Badań Kosmicznych PAN i Institute Aviation Network Łukasiewicz.


W następnych panelach Komisja przedstawiła możliwości jakie daje program Copernicus, Galileo/EGNOS oraz nowe inicjatywy takie jak Govsatcom i SSA dla firm kosmicznych. Przedstawiciele Komisji mówili także o funduszach, z których może korzystać sektor kosmiczny w ramach Horyzontu 2020 oraz InvestEU i przyszłego programu Horyzont Europa. W tym kontekście należy przypomnieć, że to ile środków będzie przeznaczone na programy UE w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 zależy od porozumienia miedzy państwami członkowskimi. Ze względu na przedłużający się Brexit, takie porozumienie nie zostanie osiągnięte przed czerwcem 2020 r.

Piotr Świerczyński z Krajowego Punktu Kontaktowego mówił o dotychczasowym uczestnictwie Polski w Horyzoncie 2020, natomiast przedstawicielka firmy ITTI przekonywała, że można o te środki zabiegać z sukcesem. Dyskusja dotyczyła także synergii pomiędzy unijną polityką obronną i kosmiczną, czego przykładem jest działalność firmy PCO.