Nowy członek: ENGIE Zielona Energia zrzeszona w Konfederacji Lewiatan

Miło nam poinformować, że firma ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. przystąpiła do Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki, który jest członkiem Konfederacji Lewiatan.

ENGIE Zielona Energia jest przedsiębiorstwem działającym na terenie całej Polski. Spółka należy do grupy energetycznej ENGIE - wcześniej znanej jako GDF Suez, będącej jednym z wiodących podmiotów w sektorze energetyki, aktywnej w ponad 70 krajach na całym świecie. Zakres działalności ENGIE obejmuje m.in. produkcję energii elektrycznej, jej przesył, dystrybucję oraz sprzedaż, a także inne rozwiązania i usługi dla odbiorców. Zrównoważony, zeroemisyjny rozwój jest osią działania poszczególnych obszarów aktywności biznesowej Grupy. Jako lider transformacji energetycznej podejmuje ona wielkie wyzwania: złagodzenie skutków i dostosowanie się do zmian klimatu, dostęp do zrównoważonej energii i przemyślane zużycie zasobów.

O ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.
ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. jest jednym z kluczowych uczestników rynku energii w Polsce. Spółka prowadzi działalność w obszarach:
• wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
• sprzedaży energii elektrycznej i gazu do odbiorców końcowych,
• zarządzania portfelem i obrotu energią elektryczną,
• sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Dzięki produkcji energii ze źródeł odnawialnych ENGIE Zielona Energia nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Energia produkowana w ciągu jednego roku przez należące do Spółki farmy wiatrowe (o mocy 138 MW)
i fotowoltaiczne (o mocy 6 MW), na poziomie około 380 GWh rocznie, jest w stanie pokryć zapotrzebowanie ponad 100 000 gospodarstw domowych i pozwala na uniknięcie emisji około 380 000 ton CO2 rocznie. W swojej ofercie Spółka ma instalacje PV, zarówno dachowe jak i naziemne. Energia dla biznesu sprzedawana przez Spółkę ENGIE Zielona Energia zasila zarówno największe przedsiębiorstwa, jak i małe firmy na terenie całego kraju. Do producentów energii - w szczególności właścicieli i operatorów źródeł odnawialnych - skierowana jest oferta zakupu, bilansowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i produktów powiązanych.

https://www.engie-zielonaenergia.pl

O Konfederacji Lewiatan:
To najbardziej wpływowa polska organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu, dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jest głosem biznesu. Skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna organizacja polskich pracodawców należy do BusinessEurope - największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Lewiatan mam również swoje stałe przedstawicielstwo w Brukseli.
Skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dba o ich wizerunek. Monitoruje bariery dla przedsiębiorczości i przygotowuje własną ekspertyzę makroekonomiczną.