Ministerstwo Energii pomoże firmom paliwowym

• Rząd ma się zająć projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która ma obniżyć poziom Narodowego Celu Wskaźnikowego (określa minimalny udział biokomponentów).
• Firmy mają trudności z realizowaniem NCW. Powodem jest dynamicznie rosnąca konsumpcja paliw, przez którą muszą dodawać coraz więcej biokomponentów. Może to doprowadzić do kryzysu paliwowego.
• Konfederacja Lewiatan od dawna apeluje do Ministerstwa Energii o nowelizację ustawy.

- Ministerstwo Energii w końcu odpowiedziało na nasze postulaty i do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisany został projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która ma obniżyć poziom Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

NCW obowiązuje od stycznia 2017 r. i określa minimalny udział biokomponentów w ogólnej ilości paliw ciekłych, zużywanych w ciągu roku w polskim transporcie. Poprzez tzw. blending (dodawanie biokomponentów do tradycyjnych paliw) realizują go producenci i importerzy paliw, czyli m.in. Lotos, Orlen, PERN i firmy prywatne. Firmy mają jednak trudności z osiągnięciem NCW. Powodem jest dynamicznie rosnąca konsumpcja paliw, przez którą muszą dodawać coraz więcej biokomponentów. Zdaniem ministra energii już w 2020 r. może to doprowadzić do kryzysu paliwowego. Nowelizacja ma temu zapobiec.

- Nowe prawo obniży NCW w latach 2020-2024, by dostosować wskaźnik do możliwości firm paliwowych. Odpowiednio obniżona ma zostać opłata zastępcza, którą uiszczają firmy, gdy nie są w stanie spełnić NCW. Wyjściowo cel w 2020 r. miał wynosić 8 proc. Nie wiadomo jeszcze, o ile zostanie obniżony. Zgodnie z założeniami nowelizacji, od 2020 r. dopuszczalna ma też być realizacja NCW poprzez stosowanie w paliwach biokomponentów uzyskanych w procesie współuwodornienia, na co nie zezwalają obecne przepisy. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie roku - dodaje Daria Kulczycka.

Proponowane przez ministra energii przepisy mają ustabilizować sytuację w polskim sektorze paliwowym. Dzięki nim firmy będą mogły uniknąć ryzyka niezrealizowania NCW. Najwięcej na nowelizacji zyska Orlen i Lotos, które planują w najbliższych latach wdrożyć w swoich rafineriach technologię współuwodornienia. Jej uwzględnienie przy rozliczaniu się z NCW pozwoli im zmniejszyć import biokomponentów.

W drugiej połowie maja br. rozpocznie prace specjalny zespół, który zajmie się projektem nowelizacji ustawy.

Konfederacja Lewiatan