Apel w sprawie treści terrorystycznych w internecie

• Jutro na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski będzie głosował nad sprawozdaniem do projektu rozporządzenia o zapobieganiu rozpowszechnianiu treści terrorystycznych online.
• Konfederacja Lewiatan apeluje do europosłów o zgłoszenie bądź poparcie poprawek zmierzających do zmiany projektu w zgodzie z oczekiwaniami przedsiębiorstw.

Obawy firm wzbudzają przepisy nakładające na przedsiębiorców, w tym małe i średnie firmy, obowiązek usuwania treści terrorystycznych lub uniemożliwiania dostępu do tych treści w ciągu godziny od otrzymania nakazu usunięcia.

 - Realizacja tego zobowiązania stanowić będzie wyzwanie dla firm, a w przypadku mniejszych przedsiębiorstw może okazać się wręcz niewykonalna, co przyznaje Komisja Europejska w uzasadnieniu do projektu . Nie podważając słuszności celu jaki stawia sobie unijny prawodawca, zwracamy uwagę na to, że nowy mechanizm w małym stopniu uwzględnia uwarunkowania technologiczne, a także zróżnicowaną ilość treści kwalifikowanych jako treści terrorystyczne - mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Przyspieszone tempo prac nad tak ważną regulacją wpłynęło negatywnie na jakość projektu i doprowadziło do pominięcia wątków ważnych dla przedsiębiorców, w tym dotyczących ich nowych obowiązków..

Konfederacja Lewiatan