Apel Lewiatana do Prezesów sądów w całej Polsce

Jako koordynator sieci szesnastu Centrów Arbitrażu i Mediacji apelujemy do Prezesów sądów okręgowych i rejonowych w całej Polsce o wprowadzenie w tychże sądach wewnętrznych procedur kierowania do mediacji sporów gospodarczych i pracowniczych.

Apel - podpisany przez przedstawicieli przedsiębiorców i świata nauki - został przesłany do 45 Sądów Okręgowych i 318 Sądów Rejonowych. Z treścią apelu można zapoznać się tutaj: https://bit.ly/30LVfho