Korzystna dla przedsiębiorców zmiana w ustawie o OZE

• Nie będzie zmian w wysokości opłaty zastępczej w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ministerstwo Energii wzięło pod uwagę negatywną opinię Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan.
• Przedsiębiorcy mają także nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie innych kwestii dotyczących, m.in. zachowania ważności przez pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych, wydłużenia wieku urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE oraz terminu na sprzedaż, po raz pierwszy, energii elektrycznej.

- Nowa wysokość opłaty zastępczej byłaby kolejną na przestrzeni kilku lat modyfikacją systemu, co nie wpływa pozytywnie na pewność obrotu prawnego i inwestycyjnego. Skutki zmiany byłyby trudne do przewidzenia. Dlatego dobrze, że resort energii z niej rezygnuje i daje sobie czas na przeprowadzenie rzetelnych analiz i konsultacji - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wątpliwości budziło powiązanie wartości opłaty zastępczej z cenami energii na giełdzie oraz arbitralnie ustalanymi wartościami w oparciu o obecny LCOE dla odnawialnych źródeł energii.

System kolorowych certyfikatów został stworzony, by zapewnić stabilne warunki dla inwestorów i instytucji finansowych, którzy zaangażowali się w realizację celów związanych z OZE. Ewentualne zmiany w zakresie opłaty zastępczej powinny być rozważane dopiero w terminie późniejszym.

- Mamy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie również pozostałych kwestii podnoszonych przez Lewiatana, a dotyczących m.in. zachowania ważności przez pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych, wydłużenia wieku urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE oraz terminu na sprzedaż, po raz pierwszy, energii elektrycznej - dodaje Dominik Gajewski.

Rada OZE proponuje wydłużenie ustawowego terminu na sprzedaż energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o kolejne 6 miesięcy.

Konfederacja Lewiatan