Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2018

  • 2018-01-31 Aktualności
    Aktualności

    Kampania Pracuję legalnie - materiały dla pracodawców

    „Pracuję legalnie!" to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, której realizacja planowana jest na lata 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza UE - ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy). Konfederacja Lewiatan jest partnerem kampanii.

  • 2018-01-31 Aktualności
    Aktualności

    Akademia Lewiatana - Split payment i inne sposoby wdrażania zasad bezpieczeństwa podatkowego - sprawdź co Cię czeka?

  • 2018-01-30 Aktualności
    Aktualności

    Inwestycje wreszcie zaczęły rosnąć

    Produkt Krajowy Brutto był w 2017 r. wyższy o 4,6 proc. r/r. Najszybciej rosła wartość dodana brutto tworzona w budownictwie i transporcie - podał GUS we wstępnym szacunku PKB.

  • 2018-01-30 Aktualności
    Aktualności

    Firmy muszą inwestować w kształcenie pracowników

    Pracodawcy, którzy w tym roku nie zainwestują we współpracę ze szkołami i uczelniami za kilka lat będą musieli ponosić bardzo wysokie koszty, aby pozyskać wykwalifikowanych pracowników.

  • 2018-01-30 Aktualności
    Aktualności

    Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

    Do konsultacji zewnętrznych została skierowana propozycja aktualizacji Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 ....

  • 2018-01-30 Aktualności
    Aktualności

    Komisja Europejska konsultuje unijne fundusze spójności

    Do 8 marca br. można wziąć udział w konsultacjach publicznych przeprowadzanych przez Komisję Europejską ws. unijnych funduszy spójności.

  • 2018-01-30 Aktualności
    Aktualności

    Rozmowa z Jackiem Męciną w Rzeczpospolitej

    W rozmowie, która ukazała się 30 stycznia br. w „Rzeczpospolitej", prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, twierdzi że rząd powinien zachęcać bezrobotnych do pracy. http://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/301309974-Rzad-powinien-zachecac-bezrobotnych-do-pracy.htm...

  • 2018-01-30 Aktualności
    Aktualności

    Jeremi Mordasewicz w Rzeczpospolitej o inwestycjach

    W artykule „ Premierowi pod rozwagę: dlaczego nie inwestujemy", który ukazał się 30 stycznia w „Rzeczpospolitej", Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, pisze, że nie da się zastąpić inwestycji prywatnych państwowymi....

  • 2018-01-29 Aktualności
    Aktualności

    Pakiet Edukacyjny - informacja dla przedsiębiorców

    17 stycznia br. Komisja Europejska opublikowała "Pakiet edukacyjny". Obejmuje on trzy następujące inicjatywy: 1. Projekt dotyczący zalecenia Rady mającego na celu zmianę Ram Kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie (zob. Załącznik ) 2. Plan działania dotyczący...

  • 2018-01-29 Aktualności
    Aktualności

    Nowa unijna dyrektywa obciąży pracodawców

    Zastrzeżenia budzi wprowadzenie unijnej definicji pracownika i pracodawcy, rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych pracownikom, zastosowanie dodatkowych sankcji w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych - napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.