Sympozjum "Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna"

W dniu 18 maja 2018 r. w Rytrze rozpoczęło się 47. SYMPOZJUM z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna. Gospodarzem I dnia będzie Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Sympozja naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” to wydarzenia, które łączą świat nauki, biznesu i polityki.

 

Spotykania odbywają się dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego poza murami Uczelni, aby rozmawiać o tematach związanych z gospodarką, administracją i społeczeństwem. Uczestnikami tej dyskusji są najlepsi studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownicy uczelni wyższych, a także zaproszeni prelegenci i goście. Możliwość swobodnej dyskusji z głównymi aktorami życia politycznego i gospodarczego w Polsce sprawia, że Sympozja są atrakcyjną formą edukacji, która uzupełnia tradycyjny system kształcenia. Każdemu Sympozjum towarzyszy bogaty program kulturalny i rozrywkowy, który umożliwia międzypokoleniową integrację oraz budowanie trwałych relacji.

Pomysłodawcą i gospodarzem każdego Sympozjum jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, założyciel Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

Pierwsze Sympozjum odbyło się w 1995 roku. Wzięli w nim udział studenci specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna. Obecnie uczestnikami są studenci Wydziału GAP, którzy znacząco wyróżniają się swoimi osiągnięciami naukowymi, organizacyjnymi lub sportowymi oraz zaproszeni goście, co daje liczbę ok. 350-400 osób.

 

Organizatorami Sympozjum są Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej oraz Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej.

Program merytoryczny Sympozjów wzbogacają wystawy oraz koncerty organizowane przez Agencję Artystyczną GAP.