Rok 2019: o czym marzą przedsiębiorcy?

Ważne dla firm: Przedsiębiorcy bardzo chcieliby, aby w przyszłym roku wzrosła aktywność zawodowa Polaków, co pozwoliłoby załagodzić braki pracowników.

Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan

Nadchodzący nowy rok skłania do refleksji i podsumowań, ale też zachęca do spojrzenia naprzód. Sobie i innym składamy życzenia wysokiego i stabilnego wzrostu oraz towarzyszącemu mu trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. Aby mogły się one ziścić, 2019 powinien stać się rokiem:
• wysokich inwestycji prywatnych (co najmniej tak wysokich jak czeskie), dzięki którym wzrost gospodarczy będzie miał stabilne podłoże;
• wysokiej aktywności zawodowej Polaków, która pomoże zniwelować wpływ niekorzystnej struktury demograficznej bez uzależnienia od pracy imigrantów;
• doskonałego dopasowania między pracownikami i pracodawcami, skutkującego niską zmiennością kadr oraz wyższymi płacami i samorealizacją pracowników;
• nowoczesnego miksu energetycznego, by korzystać z postępu technologicznego i spadających cen pozyskiwania energii;
• dobrostanu naszych sąsiadów, bo ich dobra koniunktura to nasz popyt na produkty i usługi, a także rosnącej rozpoznawalności Polski jako producenta;

• struktury wsparcia Unii Europejskiej zorientowanej na rozwój, zamiast petryfikowania niekorzystnych zjawisk;
• mniejszej biurokracji i sprawnej współpracy z administracją, by aktywność, kreatywność i innowacyjność skupiać na sprawach najważniejszych;
• stabilnego prawodawstwa wysokiej jakości, niezmiennie sprzyjającemu wszystkim uczestnikom życia publicznego;
• polityki publicznej i dialogu społecznego tworzących przyjazny klimat dla przedsiębiorczości.

Konfederacja Lewiatan