Relacja z Brukseli: Seminarium ws. SPC Manufacturing waiver

23 kwietnia br. w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE w Brukseli odbyła się konferencja o nowych miejscach pracy, wzroście gospodarczym, poprawie konkurencyjności i praw konsumentów dzięki wprowadzeniu tzw. SPC manufacturing waiver dotyczącym produkcji leków. Współinicjatorami spotkania był Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) i Konfederacja Lewiatan, a jednym z panelistów był Rajmund Ireneusz Martyniuk, Wiceprezes Polpharmy.

Spotkanie zebrało licznych przedstawicieli branży farmaceutycznej, a także osoby z Komisji Europejskiej oraz Stałych Przedstawicielstw innych państw przy UE. Konferencja odbyła się w formule Chatham House rule. 

Agenda spotkania

Obecni na konferencji byli także Kinga Grafa i Adam Dorywalski z biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.