Rekomendacja dla kandydata na Prezydenta Konfederacji - procedura udzielenia rozpoczęta

Rozpoczęcie procedury udzielenia rekomendacji Zarządu kandydatowi na prezydenta Konfederacji Lewiatan na kadencję 2019-2022.

Zgodnie ze Statutem Konfederacji Lewiatan został powołany Komitet Nominacyjny, którego zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru kandydatki lub kandydata na prezydenta Konfederacji, rekomendowanego nowo wybranej Radzie Głównej przez obecny Zarząd. W skład komitetu weszli: Renata Juszkiewicz - przewodnicząca, Henryk Orfinger - członek, Lech Pilawski - sekretarz.

Komitet Nominacyjny działa na podstawie regulaminu (w załączeniu), zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 16 lipca 2018 r. - ogłoszenie regulaminu na stronie Konfederacji i w newsletterze,
  • 15 września 2018 r. - zakończenie zgłaszania kandydatów i kandydatek ubiegających się rekomendację Zarządu,
  • październik-listopad 2018 r. - prezentacje kandydatów i kandydatek przed Zarządem
  • 20 grudnia 2018 r. - decyzja Zarządu o udzieleniu rekomendacji wybranemu kandydatowi lub kandydatce,
  • pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Głównej (2019 r.) - zgłoszenie rekomendowanego kandydata lub kandydatki do wyboru na prezydenta Konfederacji Lewiatan.

Procedura udzielenia rekomendacji przez Zarząd Konfederacji Lewiatan nie ogranicza procedury wyborczej określonej w Statucie Konfederacji Lewiatan.

Powołanie Komitetu Nominacyjnego jest kolejnym etapem zmian organizacyjnych, które przygotowują Konfederację Lewiatan do dalszego, intensywnego rozwoju. W ramach tego procesu, zapoczątkowanego w marcu 2018 r., dokonano zmian w Statucie Konfederacji, powołanego nowego dyrektora generalnego i jego zastępców oraz zapoczątkowano szereg zmian organizacyjnych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji na temat działań Komitetu Nominacyjnego prosimy o kontakt z Lechem Pilawskim, sekretarzem Komitetu (email: lpilawski@konfederacjalewiatan.pl).

Regulamin Komitetu Nominacyjnego