Lewiatan popiera projekt reformy kształcenia zawodowego

Zaprezentowane na Kongresie Powiatów „Dobry Zawód" przez minister edukacji, Annę Zalewską kierunki zmian systemu kształcenia zawodowego mogą sprawić, że pracodawcy chętnie zaangażują się we współpracę z instytucjami edukacji - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Podnoszenie kwalifikacji w ramach systemu dualnego, z wykorzystaniem środków i doświadczenia pracodawców, ma zasadnicze znacznie dla konkurencyjności gospodarki. W naszym wspólnym interesie jest stworzenie jak najlepszych, stabilnych warunków współpracy sektora publicznego i pracodawców. Dlatego pozytywnie oceniamy zwiększenie udziału zajęć praktycznych w pięcioletnim technikum oraz praktyczną naukę zawodu przede wszystkim w rzeczywistych warunkach pracy. Tylko dzięki wczesnemu kontaktowi ucznia z rynkiem pracy i rzeczywistymi zadaniami wykonywanymi w firmie możliwe będzie kształcenie uczniów, którzy zaraz po ukończeniu edukacji będą mogli znaleźć dobrze płatną pracę - mówi Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wyzwaniem dla systemu kształcenia zawodowego jest duży udział mikro i małych i firm. Dla nich angażowanie się we współpracę ze szkołami jest kosztowne. Dlatego wprowadzenie regionalnych Branżowych Centrów Kształcenia oraz wyznaczenie nowych obowiązków dla Centrów Kształcenia Praktycznego, których zadaniem będzie koordynacja współpracy pracodawców ze szkołami w każdym powiecie pomoże firmom, także w mniejszych miastach.

- Propozycje MEN są zbieżne z rekomendacjami Lewiatana przedstawionymi w liście do premiera Morawickiego, w którym postulowaliśmy utworzenie Centrów Kwalifikacji. Jednostki te pełniłyby rolę instytucji potwierdzających kwalifikacje oraz kształcących nauczycieli oraz opiekunów praktyk w firmach. Podobnie pozytywnie oceniamy ideę stworzenie Korpusu fachowców - społeczności ekspertów wpierających współpracę biznes-edukacja - dodaje Jakub Gontarek.

Zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe musi być także budowane na systemie zachęt finansowych, które będą pokrywać część wydatków firm przeznaczanych na stworzenie miejsca nauki w firmie, bądź zakupu nowych narzędzi oraz maszyn wykorzystywanych do nauki, egzaminowania i certyfikowania kwalifikacji.

Konfederacja Lewiatan liczy na zaangażowanie się Ministerstwa Finansów w stworzenie systemu ulg podatkowych na zakup nowej bazy techno-dydaktycznej i deklaruje gotowość do współpracy przy rekomendacji efektywnych rozwiązań zmian w prawie podatkowym.

- Zaangażowanie się w tworzenie systemu kształcącego kadry przygotowane do wyzwań rewolucji 4.0 jest kluczowym zadaniem z jakim muszą zmierzyć się pracodawcy. Dlatego liczymy że powołana do życia dwa dni temu Rada Programowa wspierająca System Rad ds. Kompetencji, w której prezydium są nasi eksperci będzie doskonałą platformą wspierającą budowę systemu kwalifikacji, wykorzystywanego w kształceniu dualnym - mówi Jakub Gontarek.

Konfederacja Lewiatan