Korzystaj z pozasądowych form rozstrzygania sporów

Pozasądowe rozwiązywanie sporów - w skrócie ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) - to polubowne postępowania prowadzone w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Procedura jest szybsza, znacznie mniej sformalizowana niż postępowanie przed sądem i - w dobie rosnącej popularności zakupów transgranicznych - staje się coraz bardziej popularna wśród obywateli Unii Europejskiej.

 


Przykładem narzędzia, oferującego wszystkim przedsiębiorcom zawierającym umowy przez Internet na terenie UE możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów zakupowych, nierozwiązanych wcześniej w drodze standardowej reklamacji jest platforma ODR (ang. Online Dispute Resolution), czyli portal Komisji Europejskiej. Mechanizm działania ODR jest przejrzysty i przebiega w kilku prostych krokach, na każdym etapie dostępnych w lokalnych językach sprzedającego i kupującego:

1) Konsument wypełnia elektroniczny formularz skargi, wyszukując w systemie dane firmy lub samodzielnie wpisując jej dane
2) Następnie, system powiadamia o zgłoszeniu sprzedawcę drogą mailową. Od tego momentu kupujący i sprzedający mają 30 dni na wybranie jednego z puli 350 podmiotów ADR honorowanych przez UE. Skarga będzie dalej rozpatrywana, jeśli obie strony już na tym etapie porozumieją się ze sobą co do wyboru właściwej instytucji
3) Następuje rozpatrzenie sprawy przez wybrany podmiot, które powinno być zakończone w terminie nie dłuższym niż 90 dni

W Polsce portal ODR zanotował na przestrzeni ostatnich dwóch lat już ponad 2000 zgłoszeń od konsumentów z Polski i 65.000 od kupujących ze wszystkich krajów UE. Choć jest to obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, prowadzącego sprzedaż w Internecie, wynikającym z rozporządzenia unijnego z 2013 r., dotychczas tylko 34 %[1] polskich sprzedawców e-commerce umieściło na swojej stronie internetowej link odsyłający do platformy.

Poinformowanie klientów o ODR na swojej stronie to nie wszystko, warto także zarejestrować się na portalu, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. W procesie rejestracji należy udostępnić jeden aktywny adres e-mail, dedykowany komunikacji w sprawach dotyczących ODR.

Poszukując alternatywnych dróg rozwiązania sporu gospodarczego można również skorzystać z mediacji. W Centrum Mediacji Lewiatan przedsiębiorcy mogą skrócić czas, a w konsekwencji również obniżyć koszty rozwiązywania sporów gospodarczych m.in. poprzez uniknięcie konieczności prowadzenia sporu w sądzie powszechnym.

Według raportu Doing Bussines in Poland dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, wraz z egzekwowaniem umów, trwa średnio 512 dni, a w mediacji sprawę można zakończyć w terminie 7-30 dni. Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wskazanie dodatkowego sposobu załatwienia sporu w sposób nowoczesny, z możliwością kontynuowania współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.