Firmy rzadko szukają pracowników w rejestrach urzędów

Ważne dla firm: Przedsiębiorcy nadal zgłaszają ogromne trudności z pozyskiwaniem nowych pracowników.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Dane dotyczące bezrobocia w listopadzie br. podane dzisiaj przez GUS są lepsze niż wstępne prognozy ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. W ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 5,7%, czyli była taka sama jak w październiku. Oznacza to, że odsetek niepracujących zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w stosunku do liczby pracujących pozostaje niezmienny od września.

Liczba osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcówce listopada wyniosła 950,5 tys. osób, czyli nieco mniej niż podało ministerstwo przed kilkoma dniami. Jest to wzrost liczby osób pozostających bez pracy o 13,2 tys. osób w ciągu miesiąca.


 

Pracodawcy nadal zgłaszają trudności z pozyskaniem nowych pracowników. Analizując dane dotyczące osób zarejestrowanych jako bezrobotne, można stwierdzić, że największe, niewykorzystane zasoby pracy są w regionie mazowieckim (bez Warszawy i okolic) - 90,4 tys. osób, podkarpackim - 80,8 tys. osób, śląskim - 79,4 tys. osób.

Patrząc jednak na dynamikę zmian liczby osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i na wzrost liczby zatrudnionych (w sektorze przedsiębiorstw pracuje 3% więcej osób niż przed rokiem), widać, że rejestry powiatowych urzędów pracy nie są dla pracodawców źródłem, z którego pozyskują nowych pracowników. Firmy raczej rekrutują nowych zatrudnionych z innych przedsiębiorstw, nawet jeśli wiąże się to z konkurowaniem wysokością wynagrodzenia.

Konfederacja Lewiatan