Dyskusja o Pracowniczych Planach Kapitałowych

22 lutego br. odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan. Spotkanie poświęcone było aktualnym pracom legislacyjnym i wyzwaniom stojącymi przed działami HR.

Głównym punktem spotkania był projekt ustawy dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracodawcy mieli możliwość przedyskutowania projektu z przedstawicielami resortu finansów oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Dyskusja dotyczyła założeń oraz praktycznych obowiązków po stronie pracodawców i uczestników nowej instytucji. Wyjaśniano wątpliwości związane z obowiązkami administracyjno-finansowymi firm, które obejmą nowe regulacje już z dniem 1 stycznia 2019 r., zasady współpracy firm z TFI, zasady ustalania składki i jej odprowadzania. Szczególną uwagę zwrócono na element „dobrowolności" uczestników, niejasne zasady odpowiedzialności karnej   pracodawców za nakłanianie uczestnika do rezygnacji z oszczędzania w PPK,  wzajemną relację PPK i Pracowniczych Programach Emerytalnych.

Dyskusja będzie stanowiła podstawę do wypracowania stanowiska Konfederacji Lewiatan.

Ekspert prowadzący: