RDS dyskutuje o płatności podzielonej w VAT

26 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

 

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił informację nt. projektu z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT (split payment). Zaznaczył, że uwagi szczegółowe zgłaszane przez partnerów społecznych są analizowane i ich znaczna część zostanie uwzględniona.

Po dyskusji nad przedstawioną przez Ministerstwo Finansów propozycją, Konfederacja Lewiatan poparła projekt, z zastrzeżeniem, że split payment powinien zastąpić odwrotne obciążenie (wg MF najwcześniej od 2019 r.), zastosowanie systemu powinno automatycznie oznaczać dochowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta (MF deklaruje, że tak będzie i zapisze to w katalogu dobrych praktyk), możliwe będzie płacenie z konta VAT także innych podatków i składek ZUS, skrócony zostanie do 15 dni termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na konto VAT i do 30 dni termin zwolnienia przez naczelnika urzędu skarbowego środków z konta VAT.

Przyjęcie wspólnego stanowiska Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS będzie trudne i wymaga dalszej dyskusji.

 

W posiedzeniu zespołu udział wziął Przemysław Pruszyński.