Raport: Co wiemy o ochronie danych?

 

 Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo zapytała cztery grupy osób - nieaktywne zawodowo i uczące się, pracujące (w różnych branżach), zarządzające firmami i specjalizujące się w ochronie danych osobowych o to, czy mają świadomość niebezpieczeństw czyhających na dane osobowe i czy wiedzą, w jaki sposób się przed nimi zabezpieczyć. Od 1 marca do 5 kwietnia 2017 r. prowadzone było badanie w formie ankiety internetowej. Jego wyniki zostały podsumowane w specjalnym raporcie.

Naszym celem było zebranie opinii, które pozwoliłyby ocenić wiedzę społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, a także przygotowanie firm do wejścia w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - mówi Maciej Kaczmarski Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.

Zagrożenia i nasze reakcje

Badanie pokazało, że jesteśmy świadomi niebezpieczeństw dla naszych danych, zarówno prywatnych jak i służbowych, nie wiemy jednak w jaki sposób się przed nimi zabezpieczyć oraz jak reagować w razie incydentu. Zdaniem respondentów największym zagrożeniem są organizacje nieprzywiązujące dostatecznej uwagi do ochrony danych osobowych swoich klientów/interesariuszy, kontrahentów i pracowników (30% odpowiedzi), przestępczość internetowa (30%) oraz podmioty, które chcą zwiększać swoje zyski, wykorzystując dane osobowe bez zgody osób, których dotyczą (26%).

 

 

Jeżeli chodzi o naruszenia prywatności to jedna trzecia ankietowanych zadeklarowała, że przynajmniej raz zostało naruszone ich prawo w tym zakresie. Większość z nich wskazała, że otrzymywała niechciane telefony z ofertami marketingowymi (83%) i niezamówione maile/spam (79%). Warto zauważyć, że tylko 35% osób biorących udział w badaniu, których naruszone zostało prawo do prywatności, zgłosiło takie zdarzenie do jakieś instytucji. Pozostałe osoby tłumaczyły bierność tym, że dochodzenie swoich praw wiązałoby się ze zbyt dużym zachodem (35%) oraz tym, że takie zgłoszenie niewiele by dało (25%).

(Nie)znane RODO

Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo zapytała w badaniu pracowników, kadrę zarządzającą i administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmach, o kwestie znajomości przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i przygotowań do ich wdrożenia w organizacjach, z którymi są związani. Z zebranych odpowiedzi wynika, że zaledwie nieco ponad połowa managementu wie, jakie obowiązki na firmy nakłada ta regulacja. Co więcej, jeszcze mniej ABI - 31% - wie, co będzie należało do zakresu ich obowiązków w przyszłym roku.

 

Nowe regulacje zaczną być stosowane za niespełna rok - 25 maja 2018 r. -  dlatego Fundacja postanowiła zapytać uczestników badania także o to, czy wprowadzono już zmiany w procedurach przetwarzania danych osobowych w organizacjach, w których pracują. Tylko połowa respondentów z każdej grupy odpowiedziała twierdzo na to pytanie (51% pracowników, 54% kadry zarządzającej i 49% ABI).

***

Raport „Co wiemy o ochronie danych" dostępny jest na stronie: wtb.org.pl/raport, zawiera podsumowanie zebranych opinii oraz eksperckie komentarze osób związanych z Fundacją i partnerów badania: TUV NORD Polska Sp. z o.o., Wydawnictwa C.H.Beck, Wiedza i Praktyka, Fundacji Pro Progressio, Polskiego Forum Call Centre.