Prace nad projektem rozporządzenia w sprawie e-privacy

24 maja br. Konfederacja Lewiatan miała przyjemność gościć Michała Boniego, posła do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawcę - cienia z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) do projektu rozporządzenia w sprawie e-privacy. Spotkanie było okazją do skonfrontowania postulatów i oczekiwań firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan z wizją projektu e-privacy, prezentowaną przez jeden z ważnych głosów w Parlamencie Europejskim.

Europoseł przedstawił stan prac nad projektem rozporządzenia w Parlamencie Europejskim. Zwrócił uwagę na kwestie trudne i wywołujące najwięcej kontrowersji, takie jak napięty harmonogram procedowania projektu rozporządzenia, nakładanie się na siebie przepisów RODO (rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz projektu rozporządzenia e-privacy, kwestia odesłań zawartych w projekcie rozporządzenia e-privacy do definicji zawartych w projekcie Kodeksu Łączności Elektronicznej, problematyka uregulowania ciasteczek ("cookies") i wyważenia wymagań prywatności z zapewnieniem swobodnego dostępu do treści. 

Michał Boni zwrócił uwagę na to, że projekt e-privacy prezentowany jest przez Komisję Europejską pod hasłem "don't track me" i jednym z jego głównych celów jest zagwarantowanie ochrony użytkowników przed śledzeniem za pomocą różnych narzędzi z zakresu nowych technologii.

W toku dyskusji firmy zrzeszone z Konfederacji Lewiatan zwróciły uwagę na wąski zakres sektorów objętych regulacją e-privacy, a przez to dysproporcję w zakresie obowiązków, jakie realizować będą musiały przedsiębiorstwa telekomunikacyjne oraz świadczące usługi OTT w porównaniu z przedsiębiorstwami z innymi branż.

Wśród problemów związanych z praktycznym stosowaniem regulacji e-privacy firmy wymieniały restrykcyjne uregulowania dotyczące stosowania ciasteczek oraz wymogi zgody na przetwarzanie metadanych. Wątkiem poruszonym w dyskusji była także, pojawiająca się w tekście projektu rozporządzenia, kwestia odpowiedzialności M2M/IoT za naruszenia prywatności.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele firm członkowskich oraz eksperci Konfederacji Lewiatan.